EN

Kódex fanúšika

1. Spartak je tvoj klub! Nebudeš fandiť iným klubom pred Spartakom!

2. Pamätaj na všetky domáce zápasy a hojne podporuj Spartak i na všetkých výjazdoch!

3. Buď hrdý na svoj klub, svoje mesto, svoj národ.

4. Podporuj svoj klub zo všetkých síl. Spievaj chorály, vytváraj choreo.

5. Rešpektuj starších.

6. Nezničíš cudzí majetok.

7. Nevystúpiš prvý voči cudzím. Ženy, deti a starci sú tabu! Nevydáš do ohrozenia svojich.

8. Nebudeš krivo svedčiť voči inému.

9. Nenecháš sa premôcť alkoholom.

10. Zdržíš sa akýchkoľvek prejavov svojho politického názoru či presvedčenia v súvislosti so Spartakom! Nebudeš hanobiť iný národ, rasu či presvedčenie.

Aktuálne na spartak.sk