V súčasnom ťažkom období chýbajú financie takmer na všetko, no ak chcete pomôcť spartakovskej mládeži, nemusí vás to stáť vôbec nič. Stačí darovať 2 percentá z vašich daní, ktoré nie sú žiadnou platbou navyše, ale je to položka, ktorá by aj tak putovala do štátneho rozpočtu. Vy sami môžete rozhodnúť o tom, kam spomínané dve percentá pôjdu priamo a boli by sme radi, keby sa ste rozhodli ich venovať talentovaným mladým futbalistom Spartaka Trnava.

Všetky takto vyzbierané prostriedky budú použité na nákup športového výstroja, pomôcok iných nevyhnutných potrieb na tréningový proces amatérskych mládežníckych futbalových družstiev Spartaka Trnava.

Ako postupovať?

Zamestnanci

- zamestnávateľ vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane
- z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.
- vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
- obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vaše 2% z dane na účet združenia.

Fyzické osoby

- vyplňte si daňové priznanie, kde sú uvedené kolónky na poukázanie 2%
- vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,32 EUR.
- vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol vami venovanú sumu na účet združenia.

Právnické osoby

- vyplňte si daňové priznanie, kde sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%
- vypočítajte si 1,5% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre jednu organizáciu je 8,30 eur.
- vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol vami venovanú sumu na účet združenia.

Predvypísané tlačivo„Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.

Názov občianskeho združenia je Spojme sa pre šport. Je riadne zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácií na ministerstve vnútra https://ives.minv.sk/rmno/. Vzhľadom na, že to nie je novozaložené občianske združenie a zmeny môžeme vykonávať až ku koncu tohto roka, je sídlo OZ stále na bratislavskej adrese. Každopádne, chceme uistiť darcov, že všetky vyzbierané prostriedky budú bezo zvyšku použité na mládež Spartaka Trnava, čo bude aj riadne vydokladované v zmysle zákona.

ĎAKUJEME!