FC Spartak Trnava reaguje na vyhlášku ÚVZ SR, ktorou sa menia podmienky vstupu divákov na hromadné podujatia. Po podrobnom oboznámení sa s aktuálnymi podmienkami, ktoré musí potenciálny divák splniť pred vstupom na futbalový zápas musíme skonštatovať, že z nášho pohľadu ako organizátora zápasu sa nič nemení a najbližší zápas Spartak Trnava – Slovan Bratislava bude bez divákov.

Prvotný optimizmus zo správ o návrate fanúšikov na tribúny vystriedalo sklamanie, ktoré najlepšie charakterizuje súčasnú situáciu. Každý súdny človek si po preštudovaní vyhlášky a jej štvrtého paragrafu musí uvedomiť, že podmienky, za akých by mal divák umožnený vstup na stretnutie sú nespravodlivé a v praxi takmer nezrealizovateľné.

Vyžadovať od divákov, aby sa preukázali negatívnym výsledkom PCR/LAMP testu nie starším ako 36 hodín a negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 12 hodín v čase, keď do väčšiny obchodných prevádzok stačí 7 resp. 14 dňový test a na bohoslužbu sa dá ísť úplne bez testu, považujeme za diskriminačné. Rovnako nepochopiteľná je ignorovanie tej časti populácie, ktorá je zaočkovaná alebo v ochrannej dobe po prekonaní ochorenia Covid-19. Ako chceme docieliť vyšší záujem o vakcináciu populácie, ak zaočkovaní nebudú mať ani len tú minimálnu výhodu, že sú oslobodení od testovania?

Ak by sa napokon aj našlo zopár jedincov, ktorí by boli ochotní vynaložiť nezanedbateľné finančné prostriedky a podstúpiť tortúru testovania, tak v súčasnom období, keď v Trnave v nedeľu (zápas sa hrá v nedeľu) nefungujú odberné miesta a spoliehať sa to, či laboratóriá stihnú spracovať prípadné výsledky PCR testov, sa javí ako nezrealizovateľné.

Vo svetle týchto informácií vnímame aktuálne platné nariadenia za neprijateľné a aj týmto spôsobom by sme chceli vyzvať príslušné kompetentné orgány o prehodnotenie daného stavu a prispôsobenie podmienok návratu fanúšikov na exteriérové štadióny podľa porovnateľných pravidiel v iných sférach spoločenského života.