FC Spartak Trnava v spolupráci so základnou školou K. Mahra opäť ponúka všetkým mladým futbalistom a futbalistkám možnosť štúdia v športových triedach v nasledujúcom školskom roku 2020/2021. Športovú triedu je možné navštevovať v rámci piateho, šiesteho, siedmeho a deviateho ročníka. Jednou z podmienok prijatia je, že žiak/žiačka musí byť futbalovo aktívny. V prípade záujmu kontaktujte prosím sekciu mládeže na mladez@fcspartaktrnava.com alebo na telefónnom čísle 0908 118 531.