Mládež Spartaka Trnava prešla pred aktuálnou sezónou niekoľkými výraznými zmenami. Okrem toho, že sa vo viacerých kategóriách zmenili tréneri, pokračujú v projektoch a púšťajú sa do nových. O všetkom nám v rozhovore porozprával športový riaditeľ mládeže Marián Hýbela.


Začnime s rodičovskými združeniami, ktorých bolo na konci uplynulej sezóny neúrekom. Ako ich hodnotíte?

"Pozitívne. Asi pred polrokom sme sa pustili do hlbšej analýzy fungovania mládeže, kde sme sa snažili zistiť jej medzery a nedostatky. Chceli sme niečo zmeniť, ale aj podčiarknuť to, čo funguje a nadviazať tak na dobrú prácu predchádzajúceho vedenia. S tým súviseli rodičovské stretnutia, keďže rodičia sú neoddeliteľnou súčasťou mládeže. Pri všetkých kategóriách sme si postupne vypočuli takmer 300 rodičov."

Mali ste určite aj niekoľko trénerských porád. Čo bolo teda výsledkom?
"Za najväčší nedostatok sme vyhodnotili absenciu, teda neexistujúcu metodiku výchovy mladých futbalistov v FC Spartak Trnava. V každej kategórii si tréner trénoval čo chcel, bez akejkoľvek nadväznosti, koncepcie a systematickosti. V tomto období už máme hotový hrubý náčrt a body obsahu tréningového procesu všetkých kategórii od U6 po U19 hlavne vďaka trénerovi Benkovskému a Gašparíkovi. A takmer máme dokončenú metodiku kondičného a brankárskeho tréningu vďaka kondičným trénerom Dávidovi Moravcovi a Michalovi Kukučkovi a trénerovi brankárov Tomášovi Čechovičovi."

Aké sú ďalšie nedostatky?
"Našim druhým najväčším nedostatkom v rámci fungovania mládeže sú športové triedy. Tento problém však nie je spôsobený školou, ale nami. Prvým krokom bolo nastavenie náplne a obsahu športovej prípravy, kde sme sa zamerali na všeobecný pohybový rozvoj a gymnastiku, ale aj účasť trénerov na vyučovacom procese a obede so žiakmi. Prvýkrát v histórii športových tried sa nám podarilo, vďaka výbornej práci šéftrénera prípraviek Viktora Mika, otvoriť zmiešanú športovú triedu, teda aj s dievčatami. Ďalším krokom bolo zvýšenie komfortu žiakov športových tried kúpou školských skriniek, aby tak nemuseli každý deň do školy nosiť dve tašky, jednu školskú a druhú s tréningovým oblečením. Tretím krokom bude oživenie a zveľadenie samotných tried v spartakovskom duchu."


Nielen hlavný tím, ale aj mládež Spartaka sa potýka s problémami s tréningovými plochami.

"Súhlasím. Problémom nie sú tréningové plochy, ale absencia ihriska s umelým povrchom. Veríme, že za pomoci mesta a SFZ sa nám to, v najbližších mesiacoch, podarí vyriešiť. Čo sa týka ihrísk s prírodnou trávou, patríme medzi mestá s najlepšími podmienkami a areál Slávie nám môže celé Slovensko závidieť."

Jedným z úspešných projektov bol aj Škôlky v pohybe. Pokračujete v nich?
"Áno. Našou snahou je, už od najmladších kategórii, pracovať s pohybovo nadanými deťmi. Darí sa nám to práve vďaka tomuto projektu, ktorý polroka veselo funguje a ďalej v ňom pokračujeme."

Vyššie spomíname prípravky. Akým smerom sa chcete uberať pri zvyšných kategóriách?
"Keďže chceme byť raz najlepší, musíme sa v rámci prípravných zápasov konfrontovať s kvalitou. Už teraz máme potvrdené termíny na zimné prípravné obdobie pre žiacke a dorastenecké kategórie s Bohemians Praha a Vasas Budapešť. Pracujeme na ďalších kvalitných tímoch. Počas hlavného obdobia chceme hrať väčšie množstvo prípravných zápasov, aby hráči, ktorí nezasiahli do ligového kolotoča, neboli ukrátení o hernú prax."


Žiaci sa môžu pýšiť novými skrinkami

„Nákup školských skriniek bol zrealizovaný vďaka finančnej pomoci mesta v podobe dotácie, za čo sa chceme mestu Trnava poďakovať,“ dodal na záver športový riaditeľ mládeže Spartaka Trnava Marián Hýbela.